Ladataan sivua...

Metsänomistajille tuomioita torstaisin

Puukauppaa vuosina 1997-2004 tehneiden metsänomistajien oikeudenkäynti kartellista tuomittuja metsäyhtiöitä vastaan on kestänyt kuusi vuotta. Kansalaisten on vaikeaa ymmärtää oikeudenkäyntiin liittyviä yksityiskohtia. Helppoa se ei ole alan ammatilaisillekkaan. Vielä kuuden vuoden jälkeen tuomioistuimella on ristiriitainen käsitys siitä mitä lakia tulee soveltaa puukaupan osapuolten välisiin erimielisyyksiin.


Video: Metsänomistajien ja metsäyhtiöiden välisessä näkemyserossa tarvitaan runsaasti asiantuntijoita


Pitkäkestoinen oikeudenkäynti 

Metsähallitus, kymmenet kunnat ja kaupungit sekä joukko yksityisiä metsänomistaia ovat peränneet saamatta jääneitä puunmyyntitulojaan kuuden vuoden ajan. 

Asian monimutkaisuutta kuvastaa se, että yksistään kanneoikeuden vanhentumisen selvittämiseen tavittiin kolmen oikeusasteen näkemys. Käräjäoikeus ja hovioikeus tulkitsivat asian eritavoin. Myös korkeimman oikeuden tuomio 29.2.2016 poikkesi edellisistä. 

Tuomioita 50 kappaleen nipuissa torstaisin

Varsinaisten korvausvaateiden osalta 486 metsänomistajan kanneryhmän oikeudenkäynti alkoi maaliskuussa 2017. Jättimäinen kantajamäärä on edellyttänyt käräjäoikeudelta erikoistoimenpiteitä tuomioiden tiedoksiannon suhteen. Ensimmäiset kahdeksan saivat tuomionsa 31.8.2017. Kanneryhmästä puolet on saanut tähän päivään mennessä tuomionsa. Käräjäoikeuden ilmoituksen mukaa se tulee antamaan loput tuomioista joulukuun puoliväliin mennessä, noin 50 kappaleen ryhmissä aina torsaisin. 


Äänestystuomio ja uusi tulkinta

Ryhmän ensimmäisten kantajien osalta tuomio oli tyly. Käräjäoikeus katsoi jääneen toteennäyttämättä kartellin aiheuttama myynitulon menetys. Tuomion mukaan raakapuun hinta ei ole ollut matalampi kuin se olisi ollut kilpailullisilla markkinoilla. Loppuosan tuomiot tullevat noudattamaan samaa linjaa. 

Tuomiosta äänestettiin. Käräjäoikeuden tuomari kirjautti tuomioon eriävän mielipiteensä. Hänen mukaansa monelle metsänomistajalle metsä on sijoituskohde - eikä elinkeinonharjoittamiseen rinnastettavaa toimintaa. Näin ollen asiaa ei tarkasteltaisikaan kilpailunrajoituslain mukaan vaan sopimusrikkomuksena. 

"Kyllä tämä pahalta tuntuu kun kuuden vuoden kohdalla käräjäoikeudella on vielä epäselvää mitä lakia sovelletaan" - toteaa tuntojaan kanneryhmässä mukana oleva metsänomistaja. 

Metsäasioiden puinnissa vilkasta  

Samaan aikaan yksityisten metsänomistajien odotellessa tuomioitaan myös kymmenien kuntien ja kaupunkien muodostama ryhmä odottaa tuomiotaan, joka on luvattu tiedottaa tämän kuun aikana. 

Korvausvaateiltaan suurin kantaja on valtion omistama Metsähallitus, jonka kanteen käräjäoikeus hylkäsi 22.6.2016. Tuomioonsa pettynyt Metsähallitus valitti asiastaan hovioikeuteen, tarkensi korvausvaadettaan 160 miljoonasta 125 miljoonaan.

Asiasta uutisoineen Maaseudun Tulevaisuuden mukaan hovioikeus oli tiedustellut osapuolilta sovintoesityksen mahdollisuutta. Sovintoon ei päästy ja asian käsittely alkoi viime viikolla. Hovioikeuden tuomiota on lupa odotella kevään 2018 aikana.

Se, valittavatko yksityiset metsänomistajat asiastaan hovioikeuteen on parhaillaan ryhmään kuuluvien kuuma keskustelun aihe. Mahdollinen valitus on jätettävä helmikuun 2018 loppuun mennessä. 

 

Kirjoittaja: Asioista kiinnostunut

Ryhdy toimittajaksi

Mikään uutinen ei ole liian pieni uutisoitavaksi

Esimerkkiuutisia

Viimeisimmät uutiset

Mielenkiintoiset

Tagit

Löydä lisää samankaltaisista

Viimeisimmät @ uutiset