Ladataan sivua...

Hyviä budjettiuutisia Punkalaitumelle

Myllytielle 500 000 euroa ja biotalousratkaisuihin 150 000 euroa.


Määrärahoja tieverkoston parantamiseen ja biotalouteen 
 
 
Valtion vuoden 2018 talousarvioon on tehty määrärahamuutoksia, jotka valtiovarainvaliokunnan jaostot hyväksyivät 30.11. ja 1.12. tiukkojen neuvottelujen jälkeen. Valtiovarainvaliokunta hyväksyi määrärahalisäykset 11.12. pitämässään kokouksessa.
 
Punkalaitumella sijaitseva tie numero 12753 eli Myllytie sai päällysteen parantamiseen 500 000 euroa. Myllytie on paikallistieksi vilkkaasti liikennöity tie: sitä käyttää yli 150 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tie toimii yhteytenä tanssilava Särkälle, jossa vierailee kesäisin tuhansia tanssinharrastajia eri puolilta eteläistä Suomea. Lisäksi se toimii yhteytenä Vehkajärven rannalla sijaitseville vapaa-ajan asunnoille ja yhdystienä teiden 230 sekä 231 välillä. Tietä käyttävät paikallisten asukkaiden lisäksi myös elinkeinonharjoittajat ja osa liikenteestä on raskasta liikennettä.
 
”Tien päällysteen kunto ei nykyisellään vastaa tienkäyttäjien tarpeita ja on paikoin vaaraksi liikenneturvallisuudelle, joten määräraha on todella tervetullut”, toteaa punkalaitumelainen Martti Mölsä (sin).
 
Eduskunnan talous- ja ympäristövaliokunnissa toimiva Mölsä on tyytyväinen myös Punkalaitumen alueella toteutettavan monen eri toimijan (mm. Punkalaitumen kunta) uudenlaiseen yhteishankkeeseen osoitettuun 150 000 euron määrärahaan. Hankkeen tavoitteena on vähentää ravinteiden joutumista vesistöihin ja siitä johtuvaa rehevöitymistä.
 
”Tarkoituksena on löytää teknisesti ja taloudellisesti parhaat prosessit sekä valmistustavat ravinteiden jalostamiseksi korkeamman jalostusasteen kierrätysravinteita sisältäviksi valmiiksi lannoitetuotteiksi. Hankkeen mahdollisia hyötyjä ovat mm. kansallisesti hyödynnettävän kaupallisen lannoitteen valmistaminen, paikallisten yritysten toimintaedellytysten parantaminen sekä sellaisten toimintamallien kehittäminen, joita demonstroimalla voidaan parhaassa tapauksessa myydä teknologiaa ja osaamista myös ulkomaille”, Mölsä kertoo.
 
Edellä mainittujen määrärahojen lisäksi seututie no 252, Punkalaidun–Sastamala, on saanut uuden päällysteen; samoin tie no 230 eli Taikayöntie välillä Punkalaidun-Urjala. Lisäksi Punkalaitumen Bioenergiayhtiö sai työ- ja elinkeinoministeriöltä reilun miljoona euroa bioenergialaitoksen rakentamiseen.
 

Kuva: tanssiblogi 

Kirjoittaja: Sentteri

Ryhdy toimittajaksi

Mikään uutinen ei ole liian pieni uutisoitavaksi

Esimerkkiuutisia

Viimeisimmät uutiset

Mielenkiintoiset

Tagit

Löydä lisää samankaltaisista

Viimeisimmät @ uutiset